آدرس فروشگاه:

استان کردستان، شهرستان بانه، پاساژ خدری قدیم، طبقه همکف راهرو وسط پلاک 39

تلفن تماس: 08734228502 

تلفن تماس: 09908054510

آدرس ایمیل: info@piclap.com